ua en
Економ╕чний факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

   

Декан  економ╕чного факультету, заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, д.е.н.,  професор Благун ╤.С., про стан та перспективи розвитку вищо╖ осв╕ти в Укра╖н╕.

Завантажити в╕део 

Економ╕чний факультет ╓ структурним п╕дрозд╕лом ДВНЗ «Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника». В╕н створений у 1994 роц╕ ╕ готу╓ квал╕ф╕кован╕ кадри  для потреб економ╕ки краю та ╕нших рег╕он╕в Укра╖ни.

 

      Навчальний процес зд╕йсню╓ться за програмами п╕дготовки осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йними р╕внями:

 

Бакалавр

Галузь знань

 

Спец╕альн╕сть
(напрям п╕дготовки)

Спец╕ал╕зац╕я
(осв╕тня програма)

 

/може повторювати назву спец╕альност╕/

Код

Назва

Код

Назва

05

Соц╕альн╕ та повед╕нков╕ науки

051

Економ╕ка

Економ╕ка

 

07

 

Управл╕ння та адм╕н╕стрування

 

071

Обл╕к ╕ оподаткування

Обл╕к ╕ оподаткування

072

Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування

Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент орган╕зац╕й ╕ адм╕н╕стрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕

075

Маркетинг

Маркетинг

 

Маг╕стр

Галузь знань

Спец╕альн╕сть
(напрям п╕дготовки)

Спец╕ал╕зац╕я
(осв╕тня програма)

/може повторювати назву спец╕альност╕/

Код

Назва

Код

Назва

05

Соц╕альн╕ та повед╕нков╕ науки

 

051

 

 

Економ╕ка

 

Економ╕чна к╕бернетика

Прикладна економ╕ка

07

 

Управл╕ння та адм╕н╕стрування

 

071

Обл╕к ╕ оподаткування

Обл╕к ╕ оподаткування

072

Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування

Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент орган╕зац╕й ╕ адм╕н╕стрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕

075

Маркетинг

Маркетинг

 

     Навчально-виховну ╕ науково-досл╕дну роботу на спец╕альностях факультету зд╕йснюють 8 професор╕в, доктор╕в наук та 54 доцент╕в, кандидат╕в наук; пл╕дно працюють науков╕ школи кафедр.  До викладацько╖ роботи залучен╕ кер╕вники пров╕дних п╕дпри╓мств, ф╕нансово-господарських установ та орган╕в м╕сцевого самоврядування област╕, як╕ формують у наших студент╕в практичн╕ навики обрано╖ спец╕альност╕.

 

     Навчальний процес на економ╕чному факультет╕ проводиться у трьох корпусах, у 25 навчальних аудитор╕ях (з яких 3 - мультимед╕йн╕). До послуг студент╕в – Центр ╕нформац╕йних технолог╕й, сучасн╕ б╕бл╕отеки ун╕верситету (в тому числ╕ б╕бл╕отека факультету, що нал╕чу╓ 6,5 тисяч том╕в л╕тератури та десятки пер╕одичних видань), санатор╕й-проф╕лактор╕й, мережа ╖далень,  орган╕зована робота студентського профкому та  сенату.

 

    Сьогодн╕ на спец╕альностях факультету навча╓ться 497 студент╕в денно╖ та 424 студент╕в на заочно╖  форми навчання. Наш╕ студенти здобувають не лише знання, а також  мають ус╕  можлив╕сть розвивати ╕ проявити себе ╕ в ╕нших сферах д╕яльност╕, таких як: творч╕сть, мистецтво, спорт. За бажанням ╕ на основ╕ попереднього в╕дбору юнаки проходять навчання на в╕йськов╕й кафедр╕.

 

КАФЕДРА Ф╤НАНС╤В

072 Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування 

     По дан╕й спец╕альност╕ зд╕йсню╓ться профес╕йна п╕дготовка ф╕нансист╕в, д╕яльн╕сть яких спрямована на формування та  рац╕ональне використання ф╕нансових ресурс╕в держави ╕ п╕дпри╓мства, п╕двищення ефективност╕ витрат, результативност╕ ф╕нансово╖ пол╕тики як основи соц╕ально-економ╕чного розвитку. П╕дготовка фах╕вц╕в з╕ спец╕альност╕ "Ф╕нанси ╕ кредит" ма╓ широкий м╕жгалузевий проф╕ль, що дозволя╓ зд╕йснювати практичну д╕яльн╕сть у р╕зних сферах економ╕ки ╕ державного управл╕ння ф╕нансами.

        Ф╕нанси — основа сучасного цив╕л╕зованого сусп╕льства. Вм╕ння в необх╕дних обсягах ╕ вчасно моб╕л╕зувати, рац╕онально розпод╕лити, ефективно та ощадливо використати ф╕нансов╕ ресурси на вс╕х р╕внях економ╕чного господарювання. Наша мета – в╕дкрити студентам секрети профес╕╖ ф╕нансиста та допомогти стати висококвал╕ф╕кованими прац╕вниками, як╕ можуть забезпечити як стаб╕льний ф╕нансовий стан п╕дпри╓мств, так ╕ держави в ц╕лому!

       Випускники спец╕альност╕ "Ф╕нанси, банк╕вська справа та страхування" усп╕шно працюють на престижних посадах у державних ╕ недержавних ф╕нансових установах, в тому числ╕ у систем╕ орган╕в М╕н╕стерства ф╕нанс╕в Укра╖ни, М╕н╕стерства доход╕в ╕ збор╕в (зокрема митниц╕), Державно╖ казначейсько╖ служби Укра╖ни, Державно╖ ф╕нансово╖ ╕нспекц╕╖ Укра╖ни, Нац╕онального банку Укра╖ни, Пенс╕йного фонду Укра╖ни; фондах соц╕ального страхування; пров╕дних комерц╕йних банках та п╕дпри╓мствах; в╕дд╕лах орган╕в державно╖ влади та м╕сцевого самоврядування; страхових та аудиторських компан╕ях; м╕жнародних компан╕ях; дипломатичних структурах.

 

 

КАФЕДРА ОБЛ╤КУ ╤ АУДИТУ

071 Обл╕к ╕ оподаткування

 

Спец╕альн╕сть «Обл╕к ╕ аудит» . Профес╕я бухгалтера вимага╓ надзвичайного таланту ╕ терп╕ння, але тим, хто ╖╖ опанував, да╓ться особливий дар бачити за цифрами складний св╕т економ╕ки у його вза╓мозв’язках ╕ гармон╕╖. Важко переоц╕нити роль, яку в╕д╕грають квал╕ф╕кован╕ фах╕вц╕ з обл╕ку та аудиту, задовольняючи ╕нформац╕йн╕ потреби на вс╕х р╕внях управл╕ння, забезпечуючи можлив╕сть прийняття адекватних управл╕нських р╕шень у м╕нливому ринковому середовищ╕. Саме таких спец╕ал╕ст╕в з бухгалтерського обл╕ку ╕ аудиту готу╓ наш факультет!

Основними м╕сцями роботи випускник╕в з╕ спец╕альност╕ "Обл╕к ╕ аудит" ╓ мал╕, середн╕ та велик╕ п╕дпри╓мства, п╕дпри╓мства з ╕ноземними ╕нвестиц╕ями, комерц╕йн╕ банки, аудиторськ╕ компан╕╖. Основними посадами де працевлаштовуються наш╕  випускники ╓: бухгалтер; аудитор; головний касир;  головний державний податковий ╕нспектор; головний рев╕зор;  ф╕нансовий директор; економ╕ст у сфер╕ анал╕зу господарсько╖ д╕яльност╕; економ╕ст з ф╕нансово╖ роботи; консультант з економ╕чних питань; начальник контрольно-рев╕з╕йного в╕дд╕лу; кер╕вник служби внутр╕шнього аудиту.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ╤ МАРКЕТИНГУ

075 Маркетинг 

 

Спец╕альн╕сть «МАРКЕТИНГ» — готу╓ спец╕ал╕ст╕в, як╕ здатн╕ вир╕шувати найскладн╕ш╕ питання безпосередньо пов'язан╕ ╕з функц╕онуванням п╕дпри╓мств.

В умовах сучасно╖ ринково╖ економ╕ки маркетинг ╓ найважлив╕шим ╕нструментом б╕знесу. В╕н охоплю╓ практично вс╕ сфери комерц╕йно╖ д╕яльност╕, включаючи виробництво, торг╕влю та сферу послуг, а також некомерц╕йну сферу.

Основне завдання маркетолога – досягти сталого, прогнозованого  прибутку компан╕╖ з урахуванням ╖╖ реальних можливостей, розробляючи стратег╕чн╕ та оперативн╕ плани розвитку п╕дпри╓мства.  В╕д нього залежить, ск╕льки та яко╖ продукц╕╖ компан╕я буде виробляти, ск╕льки продасть, а головне – хто стане покупцем ц╕╓╖ продукц╕╖.

Маркетинг – наст╕льки широке поле для д╕яльност╕, що м╕сце на ньому знайдеться ╕ творчим креативним особам, ╕ строгим педантам.

Фах╕вець з маркетингу може проводити власну п╕дпри╓мницьку д╕яльн╕сть або займати наступн╕ посади: кер╕вник вищого та середнього управл╕нського р╕вня в п╕дрозд╕лах та в╕дд╕лах маркетингу, постачання, збуту, реклами, зовн╕шньоеконом╕чних зв’язк╕в, ц╕ноутворення; консультант з питань маркетингу у виробнич╕й сфер╕; економ╕ст; комерц╕йний директор; директор з  маркетингу;  маркетолог-анал╕тик;  бренд-менеджер;  менеджер по реклам╕; коп╕райтер;  промоутер; PR-фах╕вець; мерчандайзер; фах╕вець з мон╕торингу тощо.

КАФЕДРА ЕКОНОМ╤ЧНО╥ К╤БЕРНЕТИКИ

51 Економ╕ка.  Економ╕чна к╕бернетика 

 

Спец╕альн╕сть «Економ╕чна к╕бернетика» — це напрям, що займа╓ться застосуванням ╕дей та метод╕в к╕бернетики до економ╕чних систем.  Економ╕сти-математики,  мають знання  у сфер╕ орган╕зац╕йного управл╕ння та економ╕ки, волод╕ють сучасними математичними методами анал╕зу ╕ прогнозування економ╕чних ситуац╕й, ╕з використанням найнов╕ших ╕нформац╕йних технолог╕й, а також управл╕ння економ╕чними об’╓ктами в ринкових умовах.

Спец╕альн╕сть «Економ╕чна к╕бернетика»  готу╓ фах╕вц╕в у сфер╕ управл╕ння  економ╕чними системами, економ╕ко-математичного моделювання на п╕дпри╓мствах ╕ установах р╕зних  форм власност╕, а також у ф╕нансових установах, контрольно-рев╕з╕йних ╕ податкових управл╕ннях, банках, науково-досл╕дних центрах.

Фах╕вець з економ╕чно╖ к╕бернетики може займати наступн╕ посади: економ╕ст;  кер╕вник малого п╕дпри╓мства;   ╕нженер з орган╕зац╕╖ керування виробництвом;  системний анал╕тик та ризик-менеджер; кер╕вник ф╕нансово-економ╕чного в╕дд╕лу; спец╕ал╕ст планово-анал╕тичного п╕дрозд╕лу; фах╕вець з мон╕торингу та моделювання; ризик-менеджер у банк╕вських, страхових та ╕нвестиц╕йних установах, п╕дпри╓мствах; економ╕ст планових, обл╕кових, ф╕нансових п╕дрозд╕л╕в установ та орган╕зац╕й; розробник комп'ютерних програм; адм╕н╕стратор обчислювально╖ системи. 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ╤ МАРКЕТИНГУ

073 Менеджмент (Менеджмент орган╕зац╕й ╕ адм╕н╕стрування),

 (Менеджмент зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕)

 

Спец╕альн╕сть «Менеджмент орган╕зац╕Й ╤ АДМ╤Н╤СТРУВАННЯ». Сучасний  менеджер (управл╕нець) – це людина, що волод╕╓ основами сусп╕льних наук, економ╕чним мисленням, здатн╕стю до п╕дпри╓мницько╖ та комерц╕йно╖ д╕яльност╕, специф╕чними знаннями та вм╕ннями у сфер╕ ╕нновац╕й, управл╕ння персоналом та виробничими процесами, прийма╓ економ╕чно обгрунтован╕ р╕шення, прид╕ля╓ значну увагу розвитку партнерства, д╕лових в╕дносин ╕з споживачами в умовах ринкових в╕дносин.

Фах╕вц╕ з менеджменту орган╕зац╕й ╕ адм╕н╕стрування вир╕шують наступн╕ завдання: розробляють та впроваджують в систему управл╕ння нов╕тн╕ методи, функц╕╖ та принципи сучасного менеджменту; об╜рунтовують та приймають управл╕нськ╕ р╕шення з ус╕х питань д╕яльност╕ п╕дпри╓мства; розробляють стратег╕чн╕, оперативн╕ плани розвитку п╕дпри╓мства; займаються питаннями формування сприятливого соц╕ально-психолог╕чного кл╕мату в колектив╕; розробляють рац╕ональн╕ форми орган╕зац╕╖ управл╕ння; займаються управл╕нням як╕стю та конкурентоспроможн╕стю продукц╕╖; орган╕зують д╕лов╕ контакти п╕дпри╓мства ╕з заруб╕жними партнерами.

Спец╕ал╕ст  з «Менеджменту орган╕зац╕й ╕ адм╕н╕стрування» може об╕ймати посади:  кер╕вника або пров╕дного фах╕вця п╕дпри╓мств р╕зних галузей економ╕ки, форм власност╕ та орган╕зац╕йно-правових форм; ╕нвестиц╕йних ╕ ф╕нансових компан╕й; кер╕вника або спец╕ал╕ста в╕дд╕л╕в державних установ;  начальника виробничого в╕дд╕лу;  менеджера з╕ збуту, з постачання, з  персоналу та  комерц╕йних питань тощо.

Спец╕альн╕сть «Менеджмент зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕»           Готу╓ спец╕ал╕ст╕в, що волод╕ють знаннями економ╕ки зовн╕шньоеконом╕чних зв'язк╕в, м╕жнародного менеджменту, правового регулювання зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕, фахово волод╕ють ╕ноземною мовою.

Сферою д╕яльност╕ фах╕вця ц╕╓╖ спец╕альност╕ ╓: планування, орган╕зац╕я та зд╕йснення експортно-╕мпортних операц╕й; проведення м╕жнародних маркетингових досл╕джень;  п╕дготовка, укладання та виконання зовн╕шньоторговельних угод; управл╕ння зовн╕шньоеконом╕чною д╕яльн╕стю п╕дпри╓мства; надання консультац╕йних послуг з питань митного оформлення;

розробляють  проекти зовн╕шньоеконом╕чного сп╕вроб╕тництва п╕дпри╓мств.

Фах╕вц╕ з менеджменту ЗЕД виконують адм╕н╕стративну, управл╕нську та ╕нформац╕йно-анал╕тичну роботу щодо налагодження ╕ розвитку зовн╕шньоеконом╕чних зв’язк╕в у сферах б╕знесу, банк╕всько╖ д╕яльност╕, осв╕ти, науки, державного управл╕ння тощо.

Випускники  можуть займати посади вищого управл╕нського персоналу на п╕дпри╓мствах ╕ в установах р╕зних форм власност╕, що провадять  зовн╕шньоеконом╕чну д╕яльн╕сть, а саме: кер╕вник установи, п╕дпри╓мства; економ╕ст; менеджер п╕дрозд╕лу зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕ п╕дпри╓мства або орган╕зац╕╖; кер╕вник структурного п╕дрозд╕лу п╕дпри╓мства, яке займа╓ться ЗЕД; ╕нспектор митно╖ служби; експерт ╕з зовн╕шньоеконом╕чно╖ д╕яльност╕.