Вступна кампанія 2017

Вступна кампанія 2017

Для вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання.

З Днем студента!

З Днем студента!

«Добре навчайтесь,бо Ваших знань та Вашої праці, у майбутньому, потребує наша Батьківщина!»,- звернувся Митрополит Володимир Війтишин до...

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

6 липня 2016 року, на сайті Освіта.UA опубліковано консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України - 2016. Консолідований...

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2016

Рейтинг Scopus 2016

Наш університет отримав високі показники в рейтингу за даними Scopus 2016.

 Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

До уваги аспірантів (здобувачів)!
Нижче Ви можете завантажити індивідуалний план роботи (методичні рекомендації): 

 

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача). Методичні рекомендації (.pdf, 501 kb).

 

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік з таких спеціальностей: 

 

АСПІРАНТУРА (З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА):

(для кожної спеціальності можна завантажити програмові вимоги для вступників до аспірантури)

 

01.01.01 – Математичний аналіз

01.01.06 – Алгебра та теорія чисел;

01.04.07 – Фізика твердого тіла;

01.04.18 – Фізика і хімія поверхні

01.04.24 – Фізика колоїдних систем;

02.00.01 – Неорганічна хімія;

02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук;

02.00.21 – Хімія твердого тіла

03.00.04 – Біохімія;

03.00.05 – Ботаніка

03.00.16 – Екологія;

03.00.20 – Біотехнологія;

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;

05.13.06 – Інформаційні технології;

05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали

05.27.01 - Твердотільна електроніка;

06.01.01 – Загальне землеробство;

06.03.03 – Лісознавство і лісівництво;

07.00.01 – Історія України

07.00.02 – Всесвітня історія;

07.00.05 – Етнологія;

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

09.00.05 – Історія філософії

09.00.07 – Етика

09.00.11 – Релігієзнавство;

10.01.01 – Українська література

10.01.02 – Російська література;

10.01.05 – Порівняльне літературознавство

10.01.06 – Теорія літератури;

10.02.01 – Українська мова;

10.02.04 – Германські мови;

10.02.15 – Загальне мовознавство

12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова);

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;

13.00.07 – Теорія і методика виховання;

13.00.08 – Дошкільна педагогіка;

17.00.03 – Музичне мистецтво

17.00.05 – Образотворче мистецтво

17.00.06 – Декоративне і прикладне мистецтво;

19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

23.00.02 – Політичні інститути та процеси

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

24.00.03 – Фізична реабілітація;

26.00.01 – Теорія та історія культури;

26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

До аспірантури з відривом від виробництва та без відриву від виробництва приймаються громадяни України (за держзамовленням та на умовах контракту), які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціаль¬ності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником і завідувачем відповідної кафедри та отримали позитивний письмовий відгук на поданий реферат.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією;
 • список опублікованих наукових праць (копії наукових праць) і винаходів, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих сторінок;
 • копії диплома (бакалавра, спеціаліста або магістра) і додатків про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчені печаткою установи або нотаріально);
 • копію трудової книжки (засвідчена відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у або № 086-о;
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму;
 • чотири фотокартки розміром 3/4 см;
 • рекомендацію або направлення;
 • типову угоду;
 • протокол співбесіди з науковим керівником і завідувачем кафедри;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • довідку з попереднього місця роботи про середню заробітну плату;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

Прийом документів до аспірантури проводиться з 01 до 15 вересня 2015 року.

Вступні іспити в аспірантуру проводяться з 21 вересня до 29 жовтня 2015 року.


Важливі документи:

 

 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з англійської мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з німецької мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з французької мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги з курсу "Філософія" для вступників до аспірантури (завантажити, .pdf)
 • Заява про складання кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • Протокол засідання кафедри про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • План-проспект дисертаційного дослідження (завантажити, .doc).
 • Додаткова програма кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • Список власних публікацій (завантажити, .doc).
 • Тематика рефератів з філософії (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до кандидатського іспиту з філософії (завантажити, .pdf).