Вступна кампанія 2017

Вступна кампанія 2017

Для вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання.

З Днем студента!

З Днем студента!

«Добре навчайтесь,бо Ваших знань та Вашої праці, у майбутньому, потребує наша Батьківщина!»,- звернувся Митрополит Володимир Війтишин до...

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

6 липня 2016 року, на сайті Освіта.UA опубліковано консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України - 2016. Консолідований...

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2016

Рейтинг Scopus 2016

Наш університет отримав високі показники в рейтингу за даними Scopus 2016.

 Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до докторантури на 2015/2016 навчальний рік з таких спеціальностей: 

 

01.01.01 – Математичний аналіз; 

01.04.07 – Фізика твердого тіла; 

01.04.18 – Фiзика i хiмiя поверхнi; 

03.00.04 – Бiохiмiя; 

03.00.16 – Екологія;

07.00.01 – Історія України;

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

10.01.01 – Українська література; 

10.02.01 – Українська мова;

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – Теорiя i методика професiйної освiти;

19.00.05 – Соцiальна психологiя, психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія;

23.00.04 – Полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку;

26.00.01 – Теорія та історія культури.

До докторантури приймаються громадяни України (за держзамовленням та на умовах контракту), які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Громадяни інших держав можуть бути зараховані до докторантури на підставі договорів, що укладаються з вищим навчальним закладом.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів;
 • копію трудової книжки (засвідчена відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • чотири фотокартки розміром 3/4 см;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома); 
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата та копію атестата доцента (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • автореферат захищеної кандидатської дисертації;
 • протокол співбесіди з науковим керівником і завідувачем кафедри;
 • рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дата засідання Вченої ради вищого навчального закладу;
 • довідку з попереднього місця роботи про середню заробітну плату;
 • типову угоду;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

  

Прийом документів до докторантури проводиться з 01 вересня до 15 жовтня 2015 року.