Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Філософський факультет

Кафедра педагогічної та вікової психології
Кафедра загальної та клінічної психології
Кафедра соціальної психології
Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Фізико-технічний факультет

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій
Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Факультет математики та інформатики

Кафедра диференціальних рівнянь
і прикладної математики

Кафедра математичного і функціонального аналізу
Кафедра інформатики
Кафедра статистики і вищої математики
Кафедра алгебри та геометрії
Кафедра інформаційних технологій

Економічний факультет

Кафедра фінансів
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра менеджменту і маркетингу
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра теоретичної і прикладної економіки

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології
Кафедра німецької філології
Кафедра французької філології

Факультет фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін
Кафедра фізичної реабілітації

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології
Кафедра політичних інститутів та процесів
Кафедра етнології і археології
Кафедра міжнародних відносин
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра історії України
Кафедра історії слов'ян
Кафедра iсторіографії і джерелознавства
Кафедра іноземних мов і перекладу

Кафедра міжнародних економічних відносин

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин
Кафедра хімії

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти

Кафедра біології та екології
Кафедра лісознавства
Кафедра біохімії та біотехнології
Кафедра агрохімії і грунтознавства
Кафедра географії та природознавства

Факультет туризму

Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю
Кафедра туризмознавства і краєзнавства
Кафедра іноземних мов та країнознавства
Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Факультет філології

Кафедра української мови
Кафедра української літератури
Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства
Кафедра слов'янських мов
Кафедра загального та германського мовознавства
Кафедра журналістики

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика 
Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти
Кафедра педагогіки початкової освіти